Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
  • ...

Thông tin công bố bất thường

Nghị Quyết 04/NQ-HĐQT    
Ngày 16/10/2017

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Nghi quyet 04-NQ-HDQT 10-16-2017 14-02-52.pdf)Nghi quyet 04-NQ-HDQT 10-16-2017 14-02-52.pdf 1004 Kb
 
Quyết Định Kiểm Tra Sau Thông Quan    

Ngày 9/10/2017


Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (500QD-KTSTQ.pdf)500QD-KTSTQ.pdf 996 Kb
 
Thời Gian Dự Họp Cổ Đông Thường Niên 2017    
Ngày 10 - 1 - 2017

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (03.CV.CT.Dai hoi co dong 2017.pdf)03.CV.CT.Dai hoi co dong 2017.pdf 428 Kb
 
Công Văn    
Ngày 31/10/2016

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (CV.89 san upcom.pdf)CV.89 san upcom.pdf 583 Kb
 

Shopping Cart

VirtueMart
Giỏ hàng hiện đang trống.