Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
  • ...

Thông tin công bố bất thường

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019    
Ngày 29/3/2019

Văn bản
FileDescriptionFile size
Download this file (Nghi quyet DHDCD nam 2019.pdf)Nghi quyet DHDCD nam 2019.pdf 1649 Kb
 
Nghị Quyết 01    
Ngày 25/1/2019

Văn bản
FileDescriptionFile size
Download this file (Nghi quyet 01 2019 .pdf)Nghi quyet 01 2019 .pdf 941 Kb
 
Nghi Quyết 07    
Ngày 25/10/2018

Văn bản
FileDescriptionFile size
Download this file (NQ07.2018.Thay doi PA su dung von.pdf)NQ07.2018.Thay doi PA su dung von.pdf 348 Kb
 
Nghi Quyết 06    
Ngày 25/10/2018

Văn bản
FileDescriptionFile size
Download this file (NQ06.2018.pdf)NQ06.2018.pdf 383 Kb
 

«StartPrev123456NextEnd»
Page 1 of 6

Shopping Cart

VirtueMart
Your Cart is currently empty.