Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
  • ...

Thông tin cổ đông

Đăng ký tham gia đại hội cổ đông 2015    
Vui lòng xem file đính kèm

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (dangky du co dong.pdf)dangky du co dong.pdf 561 Kb
 
Hợp Đông Kiểm Toán    
Vui lòng xem file đính kèm

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Hop Dong.pdf)Hop Dong.pdf 2029 Kb
 
Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh    
Vui lòng xem file đính kèm

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (giay CN dang ky KD.pdf)giay CN dang ky KD.pdf 579 Kb
 
Nghị Quyết HĐQT Phiên Họp Đinh Kỳ 13.10.2014    
Vui lòng xem file đính kèm

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (06NQ-HDQT  13.10.2014 Nghi quyet.tif)06NQ-HDQT 13.10.2014 Nghi quyet.tif 4624 Kb
 
Công Bố Thông Tin     
Vui lòng xem file đính kèm

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (102CV-CT 13 10 2014.tif)102CV-CT 13 10 2014.tif 5557 Kb
 

Trang 3 trong tổng số 9

Shopping Cart

VirtueMart
Giỏ hàng hiện đang trống.