Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
  • ...

Báo cáo thường niên

Báo Cáo Thường Niên Năm 2018    
Ngày 30/3/2019

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (Bao cao thuong nien nam 2018.pdf)Bao cao thuong nien nam 2018.pdf 620 Kb
 
Dự Thảo Quy Chế Nội Bộ 2019    
Ngày 16/3/2019

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (QUY CHE NOIBO 2019.doc)QUY CHE NOIBO 2019.doc 201 Kb
 
Dự Thảo Điều Lệ 2019    
Ngày 16/3/2019

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (du thao dieu le 2019.doc)du thao dieu le 2019.doc 347 Kb
 
Dự Thảo Báo Cáo Ban Kiểm Soát Trình ĐHCĐ 2019    
Ngày 16/3/2019

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (BC BKS 2019.doc)BC BKS 2019.doc 182 Kb
 
Báo Cáo Trình Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2019    
Ngày 16/3/2019

Văn bản
FileGhi chúFile size
Download this file (DT1 Baocao Dai hoi 2019.doc)DT1 Baocao Dai hoi 2019.doc 189 Kb
 

«Bắt đầuLùi123456789Tiếp theoCuối»
Trang 1 trong tổng số 9

Shopping Cart

VirtueMart
Giỏ hàng hiện đang trống.